Анегтът на Бала директор в Черноморец

Публикувано на: 30.08.2010 21:52

Автор: Проспорт.бг

©chernomoretz.bg
Красимир Балъков
Общото събрание на акционерите на Черноморец-Бургас изслуша днес доклада на председателя на Съвета на директорите Митко Събев за дейността на дружеството през 2009 г.

Приет бе докладът на регистрирания одитор Делойт Одит ООД за извършената проверка и беше направена заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Общото събрание отново назначи Делойт Одит за одитор по проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2010 г.

Членовете на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността си през 2009 г. Гласувано беше излизането от ръководния орган на Фреди Бобич, Георги Танев, Станимир Апостолов и Стамен Чолаков, а за нови членове бяха приети италианецът Джан Пиеро Персикети, сърбинът Душан Буковац, Атанас Пайташев и Михаил Хаджиянев. Двамата чужденци влизат в състава на ръководния орган по предложение на "Петрол Холдинг", а Пайташев и Хаджиянев са гласувани от общинския съвет. Персикети заема поста и на изпълнителен директор.

Общото събрание на акционерите взе решение за предприемане на действия по преобразуване на дружеството по реда на Търговския закон, чрез отделяне на част от имуществото на дружеството - спортен комплекс "Черноморец" и преминаването му към новоучреденото дружество с предмет на дейност: изграждане, управление и стопанисване на спортен комплекс "Черноморец" с акционери "Петрол Холдинг" АД и Община Бургас при равно участие в капитала и възлагане на управлението му на специалисти в областта на изграждането и управлението на недвижими имоти.

Това е официалното съобщение на сатът на Черноморец.

Между опоменатите директорски имена обаче прави впечатление името на Душан Буковац. Сърбинът бе дълги години агент на Балъков и му осигури знаменития договор с Щутгарт срещу заплата от 3 милиона евро годишно. Сред клиентите на Буковац се срещат имената на Тимо Хилдебранд, както и на Феликс Магат. Буковац имаше договорни отношения дълго време и с клуба от Щутгарт. Слави се, като уравновесен човек по време на преговори, но безкомпромисен при защита на интереси. Притежава отлични връзки не само в Германия.