Цонко върна кратко - епистоларна логорея

Публикувано на: 18.03.2011 15:49

Автор: Проспорт.бг

©Интернет
Цонко Цонев
"Горд съм, че цяла институция се занимава с моята персона", това каза пред Агенция “Фокус” кметът на Каварна Цонко Цонев, по повод последната декларация на БФС. „Чувствам се като врага с партиен билет от времето на бай Тошо. Това е последният ми отговор на епистоларната логорея на БФС”, каза Цонко Цонев.

С оглед краткия, но сложен изказ на господин Цонев добавяме текст, който да доведе до правилното тълкуване на понятието "епистоларна логорея", с оглед ограниченото образователно ниво на някои от адресатите. А и да не се бърка логорея с гонорея.

Епистоларната литература - жанр на художествената проза, граничещ с белетристиката и есето, чиято основна особеност е, че сюжетното развитие, отношенията между героите и духа на епохата се изразяват посредством размяна на писма.

В основата на епистоларната литература стои утвърдената в миналото традиция идеи и възгледи да се споделят с близките чрез писма и послания.

Логорея — неудържимо, превъзбудено говорене, многословие; в нервологията/психиатрията е симптом при патология на речта - съчетание на скорост на говоренето и в същото време многословие/празнословие и/или безсмислен поток от думи. "Пациентите нямат стремеж да изслушват събеседника, дори не му дават възможност да се изкаже. Нерядко просто не спират да говорят без прекъсване." - Л. Мавлов "Фундаментална Неврология" Като симптом се наблюдава при сензорната афазия(езиково нарушение заради мозъчна увреда), маниакалните състояния и шизофренията.