Иде концесия и за националния стадион "Васил Левски"

Публикувано на: 28.05.2012 21:31

Автор: Проспорт.бг

©Интернет
Забраната за даване на концесия на спортни обекти с национално значение, сред които е и Националният стадион "Васил Левски", да отпадне от Закона за физическото възпитание и спорта. Това предвиждат промени, направени чрез преходните разпоредби на Закона за публично-частното партньорство.

Той е одобрен на второ четене от комисията по бюджет и предстои да бъде внесен за окончателно гласуване от парламента. Поправката в закона за спорта е предложена от депутати от ГЕРБ. Сред обектите с национално значение са и залите "Фестивална", "Христо Ботев", Зимният дворец, Дворецът на културата и спорта във Варна, комплекс "Белмекен" и др. В закона е записано и че стадиони, зали и съоръжения ще могат да се финансират, строят, управляват или поддържат чрез публично-частно партньорство.

"Уеднаквяваме режимите. Не за спортните обекти да има един, а за други различен. Уреждат се всички случаи на публично-частно партньорство", обясни депутатът от ГЕРБ Емил Радев.

Самият Закон за публично-частното партньорство е пренаписан основно. Той бе внесен от правителството и приет през февруари с много забележки и с уговорката, че ще има сериозни промени заради неясноти.

Предвидени са норми, които засягат вече създадени дружества, в които държавата и общините са изгубили правото си на вето и 50-те процента от капитала, а са апортирали терени, обясни Радев. През годините създаването на смесени дружества ставало свободно, а заради липсата на правна рамка се стигало до загуба на контрол върху тях от държавата или общините. Проектът предвижда независимо какъв дял имат в капитала, да притежават блокираща квота при вземане на важните решения.

Според предложенията изборът на частен партньор за инфраструктурни, социални, здравни, образователни и др. проекти ще става чрез процедурите за обществени поръчки. Публични средства ще се предоставят само когато става въпрос за дейности, които не носят приходи и няма възвръщаемост, а целта е дадена услуга да е по-достъпна. Като пример Радев посочи построяване на детска градина. Предвижда се новият закон да влезе в сила от началото на 2013 г, пише Вяра Иванова във вестник "24 часа".