Батков е незаконен адвокат, като собственик на Левски

Публикувано на: 06.01.2009 13:47

Автор: Гаро Тахмисян

©media.abv.bg
Адвокат Петър Величков направи вчера кратко сензационно изказване, в което обяви, че френското списание „Пари мач“ съди собственика на Левски Тодор Батков за неизплатени 50 000 лева за реклама, а също така, че адвокат няма право да притежава футболен клуб. Днес Петър Величков присъства на заседанието на Арбитражната комисия.

„Много съм напрегнат, защото трябва да се явя пред комисията, но мисля, че в Закона за адвокатурата пише такова нещо” – заяви Величков за "Дарик радио". „Аз не го казвам това. Вземете Закона и го прочетете. Става дума за сериозен колега, аз трябва да взема Закона и да се подготвя. По темата за „Пари Мач“ засега нямам какво да ви кажа. Френски адвокат ме е пренаел по случая. Казах, че не зная дали лицето Тодор Костадинов, което е ответникът, е Тодор Батков, защото в България има съвпадение на много имена. Мен не ме интересува физиономията, а дали това лице дължи сумата“, каза още адвокат Величков.

Проспорт.бг направи своята проверка, която установява, че по-скоро господин Батков няма право да бъде адвокат, след като е собственик на Левски, т.е. търговец по смисъла на Търговския закон. Защото:

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА
(обн.,ДВ,бр.55 от 25 юни 2004 г.; изм. и доп.,бр.43 от 2005 г.; изм.,бр.79 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.10 от 2006 г.; изм.,бр.39 от 2006 г.; изм. и доп.,бр.105 от 2006 г.; изм.,бр.59 от 20 юли 2007 г.)

............................................


Глава втора
ПРИДОБИВАНЕ ПРАВА НА АДВОКАТ

............................................

Чл.5. (1) Не може да бъде адвокат:
1. осъденият като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
2. лице, поставено под запрещение или страдащо от душевна болест, която представлява трайна пречка за упражняване на адвокатската професия.
(2) Не може да бъде вписано като адвокат лице, което:
1. е търговец, управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество;
2. е държавен служител;

.............................................

Уточнение: Цялото съждение се базира на официалното съобщение в сайта на ПФК Левски АД, след общото събрание на акционерите, на което бе вдигнат и уставния капитал на Дружеството на 15 милиона лева. Именно там господин Батков бе посочен, като собственик на почти три четвърти от акциите. Ако това наистина е така, следват много и най-различни въпроси, включително засягащи получаването на високи държавни отличия.

Също така е напълно възможно господин Батков да е преустановил временно упражняването на адвокатската професия по смисъла на текстовете от Глава пета на Закона за Адвокатурата. Тогава цялото съмнение около неговата професионална изрядност ще загуби смисъл.

Все още не разполагаме с пълна информация.
Етикети: Тодор Батков