Концесията и новите в ЦСКА

Публикувано на: 25.08.2012 13:08

Автор: Живко Роев, икономист

©Проспорт.бг
Месец август може би e един от най-лошите в историята на ЦСКА. Като се започне с жалкото отпадане от ФК Мура в Лига Европа и близането на рани след това, и се мине през слабия старт на новия сезон, резултат от битката с БФС, некартотекирането на новите попълнения и обичайната организация в клуба, та се стигне до появилата се надежда за смяна на управлението на клуба..... А до края на месеца има още дни...?
 
Разбира се, след продажбата на най-добрия чужденец, играл досега в клуба, Мораеш и загубената титла „с един гол”, развитието на събитията през този месец август бе напълно логично и предвидимо. След четири години на повторение на едни и същи грешки няма как да не се стигне до промяна в клуба – дали при финансирането, дали при управлението, дали при общественото мнение.... Моментът за промяна назря! Къде с политическа благословия, къде със силната воля на бизнеса и хората, обичащи клуба, но промените са в ход.
 
Докато през последните дни основните теми, свързани с ЦСКА, са как да се „нахранят и напоят” футболистите на този отбор, дали новите кандидат управленци ще продължат битката за клуба въпреки нарастващите дългове и претенции, и дали безвъзмездно хората от Титан ще се откажат от акциите си, то встрани остава един важен въпрос. В процеса на преговорите за прехвърляне на акциите на клуба едва ли основна пречка пред довеждането до край на смяната на управлението (а не на собствеността според мен!) е размерът на дълговете – къде признати, къде оспорвани в съда. Основна пречка би бил именно подписаният преди няколко месеца с държавата  договор за концесия, даващ на сегашните собственици право за ползване на активи, които са безценни и то за срок от 30г. Именно този договор може да предопредели изхода от преговорите и като цяло съдбата на клуба. Затова важните въпроси, които трябва да си задаваме в този момент, са: Може ли концесията да бъде прехвърлена на новите собственици? Има ли право клубът като концесионер да развива търговска дейност с придобития актив под режим на концесия?
 
Отговорите!
 
Легалната дефиниция казва: „(1) Концесията е право на експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, предоставено от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и да управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск (чл.2 от Закона за концесиите – в сила от 2006г.)

.....(1) Концесията за строителство има за предмет частично или цялостно изграждане на обекта на концесията и неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията ....(2) Правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията включва предоставянето на услуга от обществен интерес и/или извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи....(чл.3 от Закона за концесиите – в сила от 2006г.).

Какво предвижда законодателя при случаи когато има смяна на собственост и правата на концесията станат обект на сделката по прехвърляне на собствеността?

(1) При правоприемство на фирмата на концесионер - едноличен търговец, или при преобразуване или прекратяване на юридическото лице концесионер с правоприемник, в срок до три месеца от вписването в търговския регистър на правоприемника той може да поиска продължаване на концесионния договор с него, като представи доказателства, че е търговец, че не са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 - 4, както и че отговаря на другите изисквания, определени със закон и с решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия...... (чл.72 от цит. закон).

Отговорите и на двата въпроса са положителни. Следователно, ако новата власт успее освен даден процент от акциите, да придобие и правата по договора за концесия на стадион „Българска армия” и прилежащите му обекти, то дълговото бреме, надвиснало над клуба, със сигурност би било намалено, което да позволи създаването и надгражнето на нещо голямо в този клуб.

В този ред на мисли, да вземем единственото игрище в експлоатация с изкуствена настилка на територията на „Армията”. Не знам колко хора са запознати, но в момента един час заетост за желаещи да играят на него струва 80-90лв. Така, че на ден могат да се генерират при непълна заетост (в диапазона 18-22 часа) около 350 лв. По 30 дни в месеца получаваме 10 000 лв. По 12 месеца – 120 000 лв. И то само от едно игрище. А могат да се изградят минимум още 4-5 такива. Или общо 500 -600 000 лв. на година!? Така, при непълна заетост се набавят средства за поддръжката на тези обекти и издръжката на школата на клуба. Дори една такава кръчмарска сметка показва, че с използването на малка част от потенциалните ползи, които концесията носи може да се  издържа една школа на клуб от ранга на ЦСКА. А тази школа в бъдеще ще носи приходи. При правилна работа – и важен бюджетен приходоизточник!?

Какво да кажем за търговския потенциал на стадион с прилежащи територии, в центъра на столицата, .....в парк. Какво ли може да се постигне с тях? Какво ли бъдеще очаква ЦСКА?
Етикети: живко роев, цска