"Старата гвардия" агенти ще получат пожизнени лицензи на ФИФА

Публикувано на: 27.02.2013 11:04

Автор: Проспорт.бг

©Интернет
На 4 април ще бъде проведен изпит за нови агенти на играчи, съобщи Българския футболен съюз. ФИФА умува дълго как да постъпи със създадената от самата нея иституция с оглед високият процент на нелицензирани посредници при сделкитъ във футболните клубове. Съществуваше вариант за прекратяване дейността на агентите в лицензионен режим, но тази възможност отпадна. Последва нова идея, която дори бе разпратена на националните асоциации лицензираните до 2008 година да се явят на изпит отново през настоящата сесия. това обаче изправи ФИФА пред угрозата срещу нея да бъдат заведени огромен брой дела за нанасени вреди, заради сключените вече договори за представителство на агентите от цял свят.

Последното решение на ФИФА не само, че няма да подлага на растрикционен режим "старата гвардия", но до края на април утвърдените и изрядните ще получат пожизнен лиценз.

Ето и условията за кандидатстване на новите желаещи да се заемат с изключително тежката задача да работат с хора във футбола:

На 4 aприл 2013 г. от 10.00 ч. в сградата на БФС на ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 26 ще се проведе изпит за агенти на играчи. До 27 март т.г. кандидатите да представят в деловодството на БФС необходимите документи:
- молба до БФС (свободен текст) с телефон за контакт
- свидетелство за съдимост
- нотариално заверена декларация, че не упражняват никаква дейност във футболни органи в страната и в чужбина
- заплатена такса oт 500 лв. в касата на БФС.

Teстът ще съдържа 20 въпроса от следните документи:
-          Устав на ФИФА, одобрен на 25.05.2012 г.
-          Правилник за прилагане Устава на ФИФА oт 25.05.2012 г.
-          Правилник на ФИФА за статута и трансфер на играчи, издание 2012 г., включващ приложения от 1 до 5
-          Правила за статут и трансфер на играчи по футзал, приложение 6 от Правилника на ФИФА за статут и трансфер на играчи
-          Правилник на ФИФА за агенти на играчи, издание 2008 с приложения 1, 2 и 3
-          Правилник за процедурите на Комисията по статута на играчите от 2008 г.
-          Дисциплинарен кодекс на ФИФА, издание 2011 г. Глава 1, раздели от 1 до 6 и Глава 2, раздел 8
-          Окръжни писма на ФИФА и приложения с №  1147, 1160, 1190, 1206, 1209, 1249, 1270,  1299 и 1327
-          Сборника с документи на Б Ф СЕтикети: ФИФА, лого, футбол