Защо заплатата на професор Цолов в ЦСКА няма значение

Публикувано на: 03.08.2013 13:40

Автор: Петьо Костадинов - Полковника

©Проспорт.бг
Професор Цолов изпитва Митко Бербатов, който е студент в специалност "Спортен мениджмънт".
Използвам случая да внеса малко яснота по отношение на длъжността "футболен анализатор", която в ЦСКА изпълняваше преди и изпълнява и сега професор Бисер Цолов.
 
Повод е въпрос в нашия сайт и подозрението на читателя, че това е работа на някой от помощник треньорите. Теоретично е възможно. Но съвременният футболен свят не търпи импровизации.
 
В развитите футболни клубове, от още по-развитите футболни първенства, тази позиция е почти религия. За нея са разработени страхотни софтуери и при анализ на играта на съперника се достига до невероятни детайли, които при правилен прочит трасират опциите за победа над него.
 
Професор Цолов е един много сърцат просионалист, ръководител на катедра "Менджмънт на спорта" в НСА "Васил Левски". Именно той е автор на собствен софтуер за анализ на играта и нейните показатели.
 
Преди няколко години НСА бе част от програма на Спортния университет в Кьолн, който в България наричаме популярно "Кьолнска школа" и германското футболно разузнаване. Бяха подбрани петима студенти, които чрез специална сателитна връзка правеха анализи за Германския футболен съюз под ръководството на заместник-ректора на Кьолнския спортен университет и шеф на германското футболно разузнаване професор Юрген Бушман. Сред тези петима беше и собственият ми син Светослав Костадинов, който дори се възползва от възможност за обучение в продължение на половин година в университета в Кьолн. С две думи - когато се изтегли жребий за европейско първенство например, то селекционерът получава и "кътните зъби" на бъдещите си съперници.
 
Германците бяха изпратили специални лаптопи на анализаторите си от НСА, с още по-специални софтуери, които за два три дни в буквалния смисъл на думата разфасоваха съперника. Светослав например има около 40 официални анализа в документацията на ГФС.
 
Признавам, че тогава проявих полукриминален интерес към софтуера на германците. За мое щастие оттам се бе прибрал един от най-добрите хакери в света, мой съсед. Той погледна програмата и ми каза, че може да се вземе, но е неизбежна следата. И че така могат да го направят трима в Европа - германец, руснак от Санкт Петербург и той, моят съсед. Това означава, че софтуерът е разработка на германеца и нама как да не бъде хванат кой е откраднал програмата. Спряхме.
 
Та Бисер Цолов е безкрайно ценен. Защото, той може да даде безброй показатели от игровото поведение на съперника и старши треньорът да избере подходите към следващия мач, за да атакува по най-правилния начин победата. Генерално такъв тип кадри са безкрайно ценни и по време на мач. Стадион "Лазур" в Бургас разполага, а "Георги Аспарухов" разполагаше, преди взривяванията с много ценна система за игрови контрол. Оперативните данни по време на мач дават безпристрастен сигнал къде точно твоят, а и на съперника отборът "пукат гумите". Защото нормално старши треньорът е зает и концентриран в играта.
 
Наблюдението от асистент-анализатор е отдавна познато и свещена практика в американския футбол. Именно анализаторът сяда на трибуните и непрекъснато информира щаба за тенденциите и съответно главният взема решения.
 
Ето защо не бива да се подценява тази дейност, а напротив, тя трябва да се стимулира и развива. Другите го правят отдавна. Заплатата не е тема. Дейността в спортно-технически план е безценна. 

Публикации, учебници, ръководства на професор Бисер Цолов:

Автор на 2 докторски дисертации, книги, учебни помагала и множество научни статии, някои от които представени на международни научни конференции.

1. Цолов, Б. Интензификация на обучението в техниката при подрастващи футболисти (8-10г.) върху основата на игровия метод. Дисертация „доктор”, 1993.
2. Цолов Б. Управление на подбора и началното обучение по футбол. ИПБ на НСА, С.,1998.
3. Цолов Б. Икономически отношения в спорта. “БОЛИД-ИНС”,С., 2001.
4. Цолов, Б. Рекламата в спорта. “ВОТОМАМИ”, С., 2002.
5. Цолов, Б. Теоретико-приложни и образователни основи на маркетинга в спорта. Дисертация “доктор на педагогическите науки”, 2008.
6. Цолов, Б. Основи на маркетинга в спорта. „БОЛИД-ИНС”, С., 2008.
7. Цолов, Б. Мениджмънт на спорта (лекционен курс за студентите в НСА “В. Левски”). „БОЛИД-ИНС”, С., 2009.
8. Цолов, Б. Финансиране на спорта (теоретико-приложни аспекти). “ЕС Принт ООД”, 2010.
9. Цолов Б., Й. Иванов. Управление на учебно-тренировъчния процес по футбол във ВУЗ. “Информа Интелект”, 1998.
10. Червеняков М., Б. Цолов. Тактика за добрия футбол. Книга 1. Пресирай – отнемай топката! “Спокон”, С.,1999.
11. Червеняков М., Б. Цолов. Тактика за добрия футбол. Книга 2. Подсигурявай – съдействай за отнемането на топката! “Спокон”, С., 2000.
12. Червеняков М., Б. Цолов. Тактика за добрия футбол. Книга 3. Покривай – подготвяй отнемането на топката! “Спокон”, С., 2001.
13. Цветков Цв., Б. Цолов. Ръководство за семинарни упражнения по управление на спорта. “БИНС”, С., 2002.
14. Цветков, Цв., Б. Цолов (съставители). Сборник нормативни документи в системата на физическо възпитание и спорт в Република България. „Авангард”, С., 2005.
15. Цолов, Б и кол. Учебна документация на програма „Спортен мениджмънт”, ОКС „Бакалавър” - като първа специалност и като нова специалност, 2007.
16. Цолов, Б. и кол. Учебна документация на дългосрочна специализация по „Спортен мениджмънт” в ЦСДК – професионална квалификация „Спортен мениджър”, 2009.
НАУЧНИ СТАТИИ
17. Цолов Б. Организационни и методични основи на началния подбор по футбол в България. –“Спорт и наука”, бр.5-6, 1997.
18. Цолов Б. Фактори, формиращи трансферната цена на елитните футболисти. –“Спорт и наука”, бр. 3, 1998.
19. Цолов Б. Относно социалната значимост на футбола в България. – В: Сб. “Спорт, общество, образование”, т.3, 2000.
20. Цолов Б. Фактори, влияещи върху определянето на възнаграждението на българските треньори. –В: Сб. “Личност, мотивация, спорт”, т. 5, 2000.
21. Цолов Б. Професионално-личностни качества на спортния мениджър. –“Спорт и наука”, бр. 4, 2001.
22. Цолов, Б. Водещи мотиви за професионален избор на работно място от бъдещи спортни мениджъри. -“Спорт и наука”, бр.2, 2002.
23. Цолов, Б. Най-често срещани проблемни ситуации в дейността на мениджъра на спортен клуб. –“Спорт и наука”, бр. 4, 2002.
24. Цолов, Б. Финансовото осигуряване на спорта в България – възможности за подобряване. –“Спорт и наука”, бр.2, 2005.
25. Цолов, Б. Мотиви на потребителите на фитнес услуги и фактори, влияещи върху избора им на фитнес-център. –“Спорт и наука”, бр. 1, 2007.
26. Цолов, Б. Маркетингът в спорта като компонент на спортологичното знание. –“Спорт и наука”, бр. 1, 2007.
27. Цолов, Б. Маркетингът и обучението му в програмите по “Спортен мениджмънт” в НСА “В. Левски” и в някои чуждестранни висши училища. –“Спорт и наука”, бр. 3, 2007.
28. Цолов, Б. SWOT-анализ на СК “Триадица”, предлагащ спортни услуги на учениците. –В: Сб. “Национална сигурност, физическа подготовка, спорт”, 2007.
29. Цолов, Б. Моделът за игра в защита, демонстриран от футболния шампион ЦСКА през сезона 2007/08. –“Спорт и наука”, бр. 4, 2008.
30. Tzolov, B. Tactical content of the goals of football champion CSKA in 2007/08 season. –„Sport & Science”, extraordinary issue 1, 2009.
31. Цолов, Б. Модел на потребителско поведение в спортните услуги. -“Спорт и наука”, извънреден брой 4, І част, международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура”, 2010.
32. Цолов, Б. Методи за формиране цената на спортните услуги. –„Спорт и наука”, извънреден брой, Част ІІ, V-ти международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация” 23-25.04.2010, 2010.
33. Цолов, Б. Структура и съдържание на програмите по “Спортен мениджмънт” в НСА “В. Левски”. –“Спорт и наука”, извънреден брой 1, научна конференция „Спорт и здраве”, 2010.
34. Dasheva, D., B. Tzolov. The management of sport in Bulgaria and some problems araunt it. –”Физичка култура”, бр. 1-2 of First Sport and Physical Eduсation Congres of the R. Macedonia, 1997.
35. Tzolov B., Tzv. Tzvetkov. Some problems of football teaching in Bulgarian Higher Educations Schools. –In: „Zbornik radova” of Sixth International Congress in Phisical Education, Sports and Recreations, Nish, Jugoslavia, 1998.
36. Tzolov, В., D. Dashevа. Questionnaire of measuring sources, manifestations and coping strategies in sport mаnagеment. –In: Proceedings “Sport, Stress, Adaptation”, І-st International Scientific Congress, 1999.
37. Ivanov, J., B. Tzolov, V. Borisova. Three major problems before the physical education procces and sport at the Higher Academic establishments in Bulgaria. -In: „Annual of University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, part ІV, Humanitarian and economies sciences, vol. 48, 2005.
38. Tzolov, B., V. Gavrilov. Sports management in the system of sportological knowledge. –In: JURNAL of the University of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 44, issue 2, 2009.
39. Ivanov, J., B. Tzolov. Theoretical and educational training as a factor for increasing the sportological necessities of student. - In: „Annual of University Mining and Geology „St. Ivan Rilski”, Part ІV, vol. 52, 2009.
40. Tzolov, B., N. Deleva. Some negative social changes in sport in coming generation in Bulgaria. –“Физичка култура”, бр. 2, Маcedonia, 2009.
41. Tzolov, B., V. Gavrilov, V. Tzolova. The Problem of State Financing of Sports in Bulgaria. –In: JURNAL of the University of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 45, issue 4, 2010.