Резултати на Българския спортен тотализатор

Публикувано на: 22.02.2009 20:17

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
Тотализатор: Числа и печалби от тираж №16 - 22.02.2009 г. на БСТ.

ТОТО 2

6 от 49
ПОСТЪПЛЕНИЯ 655333.20 лв.

I ТЕГЛЕНЕ
Числа: 1 , 18 , 26 , 31 , 35 , 48 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.

II гр.(5) 38 по 670.70лв.

III гр.(4) 1189 по 21.40 лв.

IV гр.(3) 18807 по 1.90 лв.

ДЖАКПОТ : 359143.61 лв.

IІ ТЕГЛЕНЕ
Числа: 8 , 9 , 15 , 17 , 18 , 25 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 2 по 13420.70 лв.

II гр.(5) 46 по 554.00 лв.

III гр.(4) 1585 по 16.10 лв.

IV гр.(3) 26147 по 1.40 лв.

ДЖАКПОТ: 0.00 лв.

IIІ ТЕГЛЕНЕ
Числа: 5 , 18 , 22 , 29 , 36 , 43 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.


ДЖАКПОТ: 727179.96 лв.6 от 42
ПОСТЪПЛЕНИЯ: 173564.50 лв.

I ТЕГЛЕНЕ
Числа: 4 , 15 , 29 , 31 , 35 , 36 .

ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.

II гр.(5) 11 по 576.80 лв.

III гр.(4) 386 по 21.90 лв.

IV гр.(3) 6444 по 1.00 лв

ДЖАКПОТ: 77612.46 лв.IІ ТЕГЛЕНЕ
Числа: 11 , 12 , 22 , 32 , 33 , 37 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.

II гр.(5) 11 по 522.70 лв.

III гр.(4) 497 по 15.40 лв.

IV гр.(3) 8428 по 1.00 лв

ДЖАКПОТ: 55834.31 лв.IIІ ТЕГЛЕНЕ
Числа: 1 , 6 , 12 , 21 , 39 , 40 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(6) 0 по 0.00 лв.

II гр.(5) 7 по 1182.60 лв.

ДЖАКПОТ: 363861.61 лв.


5 от 35
ПОСТЪПЛЕНИЯ: 203864.10 лв.

I ТЕГЛЕНЕ
Числа: 11 , 15 , 18 , 24 , 30 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(5) 2 по 4746.60 лв.

II гр.(4) 327 по 29.00 лв.

III гр.(3) 9393 по 1.30 лв.

II ТЕГЛЕНЕ
Числа:1 , 2 , 18 , 26 , 31 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(5) 1 по 9493.20 лв.

II гр.(4) 172 по 55.20 лв.

III гр.(3) 6645 по 1.90 лв.

IIІ ТЕГЛЕНЕ
Числа: 1 , 10 , 14 , 19 , 32 .
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(5) 2 по 9493.20 лв.

II гр.(4) 200 по 63.30 лв.

ТОТО ДЖОКЕР
ПОСТЪПЛЕНИЯ: 52087.20 лв.

Позиция: 3 , 5 , 6.
Цифра – фабр.№: 7 , 0 , 4.
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(3) 13 по 1001.70 лв.

II гр.(2) 2329 по 5.60 лв.

ДЖАКПОТ:
I-ва гр. 0.00 лв.
II-ра гр. 0.00лв.

Тотализатор: Печалбите от играта "Втори ТОТО шанс" на БСТ за тираж 16 - 22.2.2009 г.

Печалба Игра Сериен № Район Адм.район Каса Касиер № Тираж

За играта ТОТО2  6х42: 94190 брой фишове

1 000 лева 6x42 935478085 Велико Търново Велико Търново 126-001-014 126-008 4 16/2009
1 000 лева 6x42 897882022 Варна Варна-1 103-001-078 103-107 91 16/2009
2 000 лева 6x42 521484269 София Мрамор 121-023-003 121-445 2 16/2009


За играта ТОТО2 5х35: 125573 брой фишове

1 000 лева 5x35 775413055 Пазарджик Пазарджик 113-003-013 115-523 42 16/2009
1 000 лева 5x35 817883152 Пазарджик Пазарджик 113-003-006 115-525 133 16/2009
5 000 лева 5x35 134836647 Варна Варна-2 103-002-040 103-266 93 16/2009


За играта ТОТО2 6х49: 285467 брой фишове

2 000 лева 6x49 335478897 Смолян Девин 120-001-002 115-476 75 16/2009
2 000 лева 6x49 211100972 Плевен Плевен 114-063-022 114-129 72 16/2009
Лек автомобил 6x49 355111025 Кюстендил Кюстендил р-н 109-001-005 101-502 82 16/2009
Етикети: спорт тото, лого