Съдът отказа ликвидация на ЦСКА

Публикувано на: 01.06.2016 11:35

Автор: Проспорт.бг

©meganews.bg
Съдът остави без уважение предложението на длъжника Професионален футболен клуб ЦСКА АД за отстраняването на синдик Милева, както и искането на длъжника за прекратяването на дейността на дружеството. Последното бе определено, като неоснователно на закрито заседание.

Двете определения могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок. Първото пред САС, след връчването му на длъжника, а второто след обявяването му в Търговския регистър, където ще бъде изпратено за вписване.