БНТ уличи cska.bg в лъжа

Публикувано на: 12.07.2016 19:50

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
ОТГОВОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ:

В поместено на сайта http://www.cska.bg обръщение към „армейците“, се съдържа невярна информация, пряко касаеща дейността и имиджа на Българската национална телевизия. В тази връзка сме длъжни да заявим:
 
Не е истина,  че в ефира на БНТ е обявявана информация, компрометираща футболен клуб ЦСКА. На 10 юли 2016 г. в програмите на БНТ не е имало спортни емисии. Пълен видеоархив на новините обществената медия поддържа на сайта си и всеки може да се убеди в това.
 
„Репортерът“, разпространил информацията за анкета на БНТ и данни от гласуването на зрителите не е репортер на БНТ.
 
Тези факти оставят съмнението, че изнесената информация цели да провокира напрежение.
 
БНТ не е оповестявала данни от он-лайн анкетата. Направили са го други медии, от които следва ръководството на ЦСКА да търси сметка за накърнената си репутация.
 
Що се отнася до ултимативния текст в обръщението: „ръководителите на клуба призовават БНТ да излезе с позиция по казуса – да публикува резултатите от проведената анкета, да обясни представителна ли е извадката, до колко са достоверни резултатите и чрез какъв способ е проведена самата анкета“, с готовност правим следните разяснения:
 
Анкетите са една от формите за обратна връзка със зрителите, която обществената медия използва. От 02.07.2016 до 10.07.2016 г. на сайта на БНТ е бил зададен въпрос:„ Кой е автентичният ЦСКА, според вас?“ с две възможности за отговор.
В анкетата са взели участие 216 зрители, като техните гласове са съответно: 139 за единия от възможните отговори и 77 за алтернативния.
Анкетата е проведена чрез гласуване по електронен път на сайта на БНТ.
Анкетите в интернет нямат характер на социологическо изследване (проучване), в този смисъл не е уместно да се коментират понятия като „извадка“. Резултатите от електронното гласуване в сайта на БНТ се отразяват графично веднага, без каквато и да било намеса. В този смисъл достоверността на изразеното мнение е стопроцентова и анкетите са важен индикатор за зрителския интерес по определени теми.
 
 
Като обществена медия БНТ винаги се е отнасяла с необходимото уважение към мнението на своите зрители и ще продължи да търси и представя всички гледни точки по разискваните проблеми.
 
Считаме, че чрез публикуваното на сайта http://www.cska.bg обръщение, подписано от ръководството на ЦСКА, се цели създаване на напрежение и недоволство сред привържениците на клуба и компрометиране на обществената телевизия.
 
Категорично се дистанцираме от подобен опит БНТ да бъде въвлечена в конфликт, в който не участва като страна.