Съдът устрои масова сеч на Паслар, Канзаса, Жълтицата, Милко и Морко в ЦСКА

Публикувано на: 10.08.2016 17:43

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
Софийски градски съд прие становището на синдик Дора Милева, че с действията си изпълнителният директор на ПФК ЦСКА АД Николай Паслар е увреждал интересите на кредиторите и го отстрани от длъжност. Същото е сторено с целия УС и НС на армейците.

Решението е от 05.08. 2016 г., като то може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред САС.

Освен това от изявлението на СГС става ясно, че има сериозно разминаване между думите на управниците на ПФК ЦСКА АД и тези на Министерството на спорта относно това по чия инициатива е ремонтиран теренът на "Армията". Паслар твърди, че това е сторено по инициатива на ММС, а от министерството казват, че е точно обратното.

Част от обвиненията на синдика към Николай Паслар са, че:

ръководството на ЦСКА е пуснало билети с цена 1 лев за 1/2-финалната среща-реванш от туринра за купата на България срещу Берое, с което клубът е бил ощетен с около 90 000 лева. Според Дора Милева за такива двубои цените били между 5 и 8 лева.

Освен това синдикът обвинява Паслар в проваления договор с Еврофутбол на стойност 300 000 лева. Милева твърди, че е искала и документи за ремонтните дейности на "Армията", но така и не ги е получила.

Ето какво отговарят от ПФК ЦСКА АД на част от обвиненията:

За билетите от един лев - постигнат бил значителен по брой продадени билети за тази среща в сравнение с други провеждани срещи със същия отбор. Постигнала се оптимална нетна печалба, а не загуба за дружеството, като в същото време се капитализирала сплотеността на публиката и желанието за участие във финал за Купата на България, което също не било маловажно. Оспорва верността на направените от синдика изчисления относно реализираната загуба.

Относно проваления договор с "Еврофутбол" - Паслар твърди, че не бил търсен на официалния си телефонен номер от синдика, нито пък е провеждан разговор с адв. Трендафилов или пълномощника Милко Георгиев. В същото време след избора му трябвало да пътува и да се среща с трети лица, поради което отсъствал от град София. Разбрал за предложението за сключване на договор за спонсорство едва след като синдикът Дора Милева го уведомила, че срокът за приемане на предложението е изтекъл.

По повод ремонтите на стадион "Българска армия" Паслар твърди: "инициирани са от принципала Министерство на младежта и спорта, поради което дружеството не е сключвало договори за такива дейности."
 
Към искането на Дора Милева се включват и други кредитори, които са:

Димитър Якимов, Петър Жеков, Васил Младенов и Спортс Пропърти Мениджмънт" АД също са направили искане с молби от 2 юни 2016 г. и 6 юни 2016 г. (б.а. те се присъединяват към искането на Дора Милева за отстраняване на Николай Паслар).

На 20 юли 2016 г. е проведено открито съдебно заседание, на което синдикът и явилите се кредитори са поддържали твърденията си, а длъжникът ги е оспорвал.

Съдът установява, че:

На първо място длъжникът в нито едно от предприеманите от него действия по учредяване на различни договорни правоотношения с трети лица не се е допитал до синдика (с изключение на сключения на 30.12.2015 г. договор за съдействие и представителство по данъчно дело с Адвокатско дружество "Хорозов").

Установява се от представеното в съдебното заседание писмо на Министерството на младежта и спорта, с което се дава съгласие на ПФК ЦСКА АД за ремонтни работи и затревяване на терена на стадион "Българска армия", че такива са предприемани от длъжника, макар той да отрича в становището си и да твърди, че те са по инициатива на принципала. Предприемането им от своя страна е свързано с влизане в договорни отношения и разходи, за които няма никакви сведения да са съгласувани със синдика. Нещо повече, длъжникът очевидно се стреми да ги укрие.

На следващо място, установи се бездействие на длъжника, което също застрашава от увреждане кредиторите, като води не само до лишаването му от възможности да акумулира приходи, с които да продължи дейността си и евентуално - да осигури възможност за оздравяване на предприятието си и да погаси задълженията си, но и води до очевидни загуби. Липсата на каквито и да е действия, насочени към лицензиране на футболния клуб, чрез който дружеството извършва основната си дейност, при изрична покана от БФС да сторят това в момент, в който няма как да е категорично ясно, че такъв лиценз ще бъде отказан, очевидно предизвестява края на търговската дейност на длъжника, което несъмнено му е известно.

Действията на изпълнителния директор Николай Паслар по упълномощаване на друго физическо лице да изпълнява задълженията му като изпълнителен директор, включително по отношение контактите със синдика, освен че е недопустимо от законова гледна точка, в случая е недопустимо и с оглед обстоятелството, че пълномощникът Милко Георгиев е кредитор с прието вземане в производство, което създава конфликт на интереси най-малкото по отношение на останалите кредитори, както и затруднява упражняването на контрол от синдика.

Освен това, Милко Георгиев е член на Съвета на директорите на дружеството ФК ЦСКА АД, от което ПФК ЦСКА АД след изключването има противоречиви интереси, поради което предоставянето на представителни функции на Милко Георгиев спрямо длъжника застрашава интересите на кредиторите.

Установява се пълна липса на нормална комуникация между длъжника и синдика, без да са налице доказателства, че синдикът възпрепятства същата по какъвто и да е начин.

Изложеното обосновава извод, че с действията и бездействията си длъжникът застрашава интересите на кредиторите, поради което и на основание чл. 635, ал. 2 ТЗ следва да бъде лишен от право да управлява и се разпорежда с имуществото си и това право да бъде предоставено на синдика.

Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от обявяването му в търговския регистър, пред САС.

Забележка: Разработката е на Спортал.бг