ЦСКА - членове, шалове, събрание, стратегии за бъдещето...

Публикувано на: 25.09.2016 12:01

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
На мача БМ спорт - ЦСКА от шампионата на "А" областна група и спечелен от армейците с 2:0, по-голяма част от платилите членски внос фенове, получиха лимитирана серия шалове.

Всичко върху тях е препратка към чест.

Точно преди празниците излезе регистрацията на сдружение ФК ЦСКА 1948. Престои регистрация в статистическия регистър, получаване на уникален номер и подготовка за свикване на Извънредно общо събрание по инициатива на ръководещите до момента.

На събранието се очаква да бъде направен отчет за направеното в управлението на клуба, структуриране и прецизиране на организацията. Вземане на решение за придобиване на акционерното дружество ФК ЦСКА ЕАД, както и изработването на всички механизми за добиването на акции от феновете и защитни такива за придобиването на недобросъвестен контрол върху капитала и поставянето под въпрос на съществуването на клуба.

Действия от подобен характер са с ескалираща честота от различни посоки, лагери, амбиции, директиви.

В нястоящия момент на няколко човека, с различна квалификация, независимо един от друг, е поръчано да  разработват стратегии с минимален хоризонт на планиране от 5 години, а в динамика и тезисно - 10.