ЦСКА дари акциите, свиква Общо събрание

Публикувано на: 30.09.2016 22:40

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
На 29 септември се състоя разширено заседание на УС на Сдружение ФК ЦСКА 1948, на което присъставаха и редови членове. В изпълнение на решенията на Учредителното събрание на Сдружението с пълно единодушие УС взе следните решения:

1. Приема направеното дарение от едноличния собственик на капитала на ФК ЦСКА 1948 ЕАД, като по този начин търговското дружество става собственост на Сдружението;

2. Да свика Общо събрание с цел промени в Устава на Сдружението и приемане на стратегия за развитието на футболния клуб ЦСКА 1948 ЕАД.

В тази връзка и на основание чл. 22, т. 3 от Устава на Сдружението УС отправя към своите членове следната

ПОКАНА

УС на Сдружение ФК ЦСКА 1948 кани своите членове на Общо събрание на 31 октомври 2016 г. от 18.30 ч. в зала 1 на Централния военен клуб – гр. София, бул. "Цар Освободител“ №  7. Събранието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Представяне на междинен отчет за дейността на Сдружението и Търговското дружество за периода от учредяването му до 25 октомври 2016 г.;
 2. Представяне на междинен финансов отчет на Сдружението и Търговското дружество за периода от учредяването му до 25 октомври 2016 г.;
 3. Приемане на нови членове;
 4. Приемане на промени в Устава на Сдружението;
 5. Промяна в броя на членовете на Управителния съвет;
 6. Освобождаване и избиране на членове на Управителния съвет;
 7.  Приемане на стратегия за развитие на футболния клуб ЦСКА 1948. 

  
 От Управителния съвет