Търсят се доброволци в спорта! Обучение на 18-и и 19 февруари със спортен празник на 200 деца

Публикувано на: 13.01.2017 13:23

Автор: Йоана Дочевска

©Проспорт.бг
Йоана Дочевска
Доброволчеството допринася за повишаване на практическите знания и умения на младите хора и повишава техните възможности за заетост. Безработицата сред завършващите спортни специалности е 12.25%, но едва 7% от заетите след завършване на образованието си в сферата на спорта намират реализация по специалността (данни на Министерство на образовнието и науката). Спорта от своя страна е един от малкото сектори на икономиката, който има изключително ниска степен на механизация и по този начин, човешкия потенциал е повече от необходим. Като индустрия, спортът формира 3% от БВП на ЕС и 1% от БВП на България, а с оглед изключително ниските нива на физическа активност в страната ни, имаме очевиден проблем между посочените данни и реалната пазарна ниша за реализация на младежите в сферата.

На 18 и 19 февруари 2017 ще се проведе обучение "Младежко доброволчество в спорта“, в което ще вземат участие 50 младежи на възраст до 29 години и ще бъдат запознати с основите на доброволческата дейност, добрите практики за доброволчество по света, практически насоки за сигурност и безопасност и признаване на натрупаните знания и умения. Практическото приложение на натрупаните знания ще бъде чрез организиране на детски спортен празник на 19 февруари 2017, в който ще вземат участие до 200 деца.

Обучението е част от дейностите на "Асоциация за развитие на българския спорт“ в тази насока, като е подкрепено от Министерство на младежта и спорта, следвайки приоритетите в сферата на насърчаване на доброволческите дейности, разписани в Национална програма за младежта 2016 – 2020. Ще бъдат ползвани неформални методи на обучение – ролеви игри, обмяна на опит (връстници обучават връстници), методологията "Обучение чрез спорт”. Младите хора, участващи в проекта, ще приемат роля на посланици на добри практики и ще бъдат овластени да защитават гражданска позиция по темата за доброволчеството в спорта. Като резултат очакваме с това събитие да се създадат предпоставки за развитие и популяризиране на доброволческата култура в България, с акцент върху доброволческата дейност на младежи в сферата на спорта. Ще бъде осъществена и информационна кампания сред младежи и студенти за ползите от доброволческата дейност. Обучението е безплатно, като всеки участник ще получи и удостовение за участието си, а кандидатстването е в срок до 20 януари 2017, като пълна информация е налична на www.bulsport.bg

АРБС работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата. Създаден е "Наръчник на младия доброволец в спорта”, разработвани са множество програми за доброволческа дейност в спортни организации, както и онлайн база данни с доброволци - "Бъди доброволец!", в която са включени хора от цялата страна, като е посочена и възможността им да се присъединят към доброволчески проекти в спорта, техния опит и лични умения. Към настоящия момент са регистрирани над 170 доброволци.