ЦСКА 1948 ще излезе от Ада! Велика събота е

Публикувано на: 15.04.2017 19:22

Автор: Петьо Костадинов - Полковника

©Проспорт.бг
Петьо Костадинов- Полковника
 Научавам, че някакъв ментален сплескоид, с неустойчива зъбна протеза, поставил на дискусия правото на ЦСКА 1948 да се нарича ЦСКА 1948.
 
Нямаше да направя усилието за следващите изречения, ако цялата тази лепкава селяния на живущ в Курубаглар ментален ръб не праща пореден репер на ошашавените футболни фенове, само за да измести центъра на страховете и да осигури хоризонт за очакваната мантра за шампионско бъдеще в следващото първенство на преименувания Литекс. Евентуално.
 
Само между нас. Селянин към селянин. ЦСКА 1948 се роди на пъпа на София. В същата "родилна секция", в която някога е излязъл на бял свят Септември при ЦДВ.
 
Регистриран е надлежно в същия съд, в който регистрираха всички цапаници с баданарката. Играе под егидата на същия Български футболен съюз, който обърна българския футбол с хастара навън, само за да угоди на преименувания Литекс и няколко свързани със схемата субекта.
 
Ясно и явно е, че претенцията за марката ЦСКА е огромен спортно-технически черпак за артелчиците в армейската кухня. Дори и лъжичката във втора лига идва в повече на възможностите и харизмата. 
 
За местността "Пустинята" е извънредно нужно да имаш духа и докосването свисше на Моисей. За Юда и 30-те сребърника "Пустинята" е място сложно.
 
И отново между нас. Като селянин към селянин.
 
30 сребърника за емблемата няма да стигнат.
 
Знам, че жителите на Курубаглар живеят върху костите на старите мюсюлмански гробища. Да не дава Господ!
 
Но, доколкото на някои от този квартал им падат зъбите, а не очите, то ще изпиша едни аксиоми. Те са на Моисей. За християните и почитащите християнските правила са заповеди. Който може, то нека разбере посланието на Велика събота! Трябва и акъл. И сърце. И душа. За ЦСКА.
 
Ние ще слезем днес в Ада, но само днес. Иде Възкресение!
 
ПЕТА КНИГА МОИСЕЕВА – ВТОРОЗАКОНИЕ 5, 7 – 22

[5:7] да нямаш други богове пред лицето Ми.
[5:8] Не си прави кумир и никакво изображение на това, що е на небето горе, и що е на земята долу, и що е във водите под земята,
[5:9] не им се кланяй и не им служи; защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който, за греха на бащите, наказвам до трето и четвърто поколение децата, които Ме мразят,
[5:10] и Който показвам милост до хиляди поколения към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
[5:11] Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ (Бог твой) няма да остави ненаказан оногова, който употребява името Му напразно.
[5:12] Пази съботния ден, за да го светиш, както ти е заповядал Господ, Бог твой;
[5:13] шест дена работи и върши всичките си работи,
[5:14] а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: не върши (в него) никаква работа, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито някой твой добитък, нито пришълецът ти, който е у тебе, за да си почине робът ти и робинята ти (и оселът ти), както и ти;
[5:15] и помни, че (ти) беше роб в египетската земя, но Господ, Бог твой, те изведе оттам с твърда ръка и висока мишца, затова и ти заповяда Господ, Бог твой, да тачиш съботния ден (и свето да го пазиш).
[5:16] Почитай баща си и майка си, както ти заповяда Господ, Бог твой, за да живееш дълго и да ти бъде добре в оная земя, която ти дава Господ, Бог твой.
[5:17] Не убивай.
[5:18] Не прелюбодействувай.
[5:19] Не кради.
[5:20] Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
[5:21] Не пожелавай жената на ближния си и не пожелавай дома на ближния си, нито нивата му, нито роба му, ни робинята му, ни каруцата му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък,) нито нещо друго, което е на ближния ти.
[5:22] Тия думи изрече Господ гръмогласно към цялото ви събрание на планината изсред огън, облак и мрак (и буря), и повече не говори, и ги написа на две каменни скрижали и ми ги предаде.