6 точки за ЦСКА в понеделник, в 6 часа

Публикувано на: 17.06.2017 10:16

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
 Припомняме, че на 19 юни 2017  г., от 18.00 ч., в Централен Военен Клуб – гр. София, бул. "Цар Освободител“ 7, ще се проведе годишно Общо събрание на Сдружение ЦСКА 1948 при следния дневен ред:
 
1. Приемане на доклад и отчет за дейността на Сдружение ФК ЦСКА 1948 за 2016 г. /Проект за решение – Общото събрание приема доклад и отчет за дейността на Сдружение ФК ЦСКА 1948/;
 
2. Избор на нови членове на Управителния Съвет и нов Председател на Управителния Съвет /Проект за решение – ОС избира нови членове на Управителния Съвет и нов Председател на Управителния Съвет на Сдружение ФК ЦСКА 1948/;
 
3. Промяна в адреса на управление на Сдружение ФК ЦСКА 1948 /Проект за решение – Общото събрание променя адреса на управление на  Сдружение ФК ЦСКА 1948/;
 
4. Обсъждане и приемане на изменения в Устава на Сдружение ФК ЦСКА 1948, отразяващи настъпилите нужди относно оптимизиране на работата на Сдружението /Проект за решение – Общото събрание приема изменения в Устава /;
 
5. Дискусия и идеи за развитието на Сдружение ФК ЦСКА 1948;
 
6. Други.
 
Канят се всички членове на Сдружение ФК ЦСКА 1948 да присъстват на събранието, като се регистрират от 17.00 часа до 18.00 часа в деня на събранието. Членовете на Сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност.
 
Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на ФК ЦСКА 1948 на адреса на управление на Сдружението, всеки работен ден от 10 до 17 ч.