ЦСКА настоя с документ Премиерът да спази закона, поиска прекратяване на договора с преименувания Литекс (КОПИЕ)

Публикувано на: 03.11.2017 17:24

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
ЦСКА внесе днес официални молби до премиера Бойко Борисов, до Министерския съвет, до Народното събрание и до Областния управител на Област София-град – Николай Пехливанов.
 
След консултация с екип от солидни юристи клубът иска институциите да обърнат сериозно внимание на темата с ползването на стадион "Българска армия" и тренировъчната база "Панчарево", както и да започнат процедура по прекратяването на това ползване от страна на "ПФК ЦСКА-София" ЕАД (с предишно наименование "ПФК Литекс-Ловеч" АД).
 
В молбите аргументирано е показано защо и как са погазени Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Закон за държавната собственост (ЗДС) и Правилник за прилагането му (ППЗДС). Имоти - публична държавна собственост, а именно спортен комплекс "Българска армия" и тренировъчна футболна база "Панчарево", са предоставени за ползване без провеждане на задължителния в такива случаи търг. Вместо това, тези имоти са предоставени за ползване посредством публикуваните преди дни споразумения, които според юристите са нищожни, тъй като заобикалят закона. Това означава, че в момента дружеството "ПФК ЦСКА-София" ЕАД (с предишно наименование "ПФК Литекс-Ловеч" АД), използва без никакво правно основание спортните съоръжения.
 
В споразуменията има клаузи, според които в имотите могат да се извършват подобрения от "ПФК ЦСКА – София" ЕАД или трети лица, които се приспадат от дължимото обезщетение (наем). Това е абсолютна предпоставка за заобикаляне на Закона за обществените поръчки чрез извършване на строителни дейности от лица, без спазване на съответните процедури, за сметка на средства, дължими на ММС (държавата). Възможността да се  извършват подобрения, включително трайни, както от дружеството, на което са предоставени имотите, така и от трети лица срещу прихващане от дължимия наем, създава риск отчетените суми за подобрения многократно да надхвърлят наемните цени и държавата да се окаже в позиция на длъжник спрямо търговското дружество.
 
В писмото до Народното събрание се иска уважаемите депутати да призоват по темата с базите на ЦСКА спортния министър Красен Кралев, който да обясни в рамките на  парламентарен контрол всички свои действия и бездействия по прекратяване договора за базите на ЦСКА, споразумението с Литекс и последвалия отказ да предостави документите пред обществото.
 
С писмата също така искаме от уважаемите институции да гарантират провеждането на прозрачен и честен търг за базите на ЦСКА.
 
ЦСКА обръща внимание, че действията поставят "...под съмнение върховенството на закона и в обществото остава усещането за умишлена злоупотреба, вероятно целяща облагодетелстване на един частен субект за сметка на българските данакъплатци...".

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИНК И ПРОЧЕТЕТЕ ТОЧНИЯ ТЕКСТ НА МОЛБАТА ДО ИНСТИТУЦИИТЕ!
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Очаквайте продължение в следващите дни!