Цял член, от мен, за Тъпирус булгарикус

Публикувано на: 13.11.2017 21:35

Автор: Петьо Костадинов-Полковника

©Проспорт.бг
Петьо Костадинов - Полковника
С образователна цел за кода на масовите представители от вида Тъпирус булгарикус, добили умения да пускат РС и тоалетно казанче, ще цитирам алинея 4 от член 29 на Правилника за статута на футболните клубове-членове на Българския футболен съюз:

(4) В първенствата на "В" ФГ и на областните групи участват АФК - членове на БФС или със статут по чл.21, ал.3 от Устава на БФС, които отговарят на изискванията на настоящия правилник.Недебилните, в своето малцинство, правят не само правната, но и ярко фактическата разлика между дата на подаване на документите по реда и изискванията на Чл.21 от Устава на БФС. Ако Тъпирус гледа, без очи различни и лице космато, би направило дори цветната разлика между понятията, сред които " одобрение".

Изискванията към молещите членство, наричани още "кандидат" и имащи пълно право на участие съгласно Правилника за статута на футболните клубове-членове на Българския футболен съюз поднасям със съчуствие, че текстът съдържа повече от две думи и три междуметия (ако изобщо е ясно що е това...). ИЗ УСТАВА НА БФС. ЧЛЕН 21 (ЦЯЛ ЧЛЕН):ЗАБЕЛЕЖКА: Моля за опрощение! За използваните понятия: алинея, член (разбирай, като член), АФК, междуметие ... Съзнавам несгодите за потребителите с единствено развити безусловни рефлекси! Безусловни...Извинете и за безусловни! Но не ми достига денонощието да поясня.