ЦСКА свиква Общо събрание на 21 февруари, в ЦВК, от 19 часа

Публикувано на: 21.01.2018 15:03

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
ЦСКА 1948 обяви свикване на Общо събрание. Ето текста на обявата:
 
Уважаеми членове на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“,

Управителният съвет на Сдружението Ви кани на годишно Общо събрание, което ще се проведе на 21.02.2018 г. (сряда) от 19:00 ч. в Централен военен клуб, находящ се в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“ за 2017 г. (Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“ за 2017 г.).
2. Приемане на финансов отчет за дейността на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“ за 2017 г. (Проект за решение: Общото събрание приема финансовия отчет на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“ за 2017 г.).
3. Одобряване на молбата на Явор Бойков Пангелов и вземане на решение за освобождаването му като член на Управителния съвет на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“ (Проект за решение: Общото събрание одобрява молбата на Явор Бойков Пангелов и освобождава същия като член на Управителния съвет на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“).
4. Избор на нов член на Управителния съвет на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“ (Проект за решение: Общото събрание избира на нов член на Управителния съвет на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“).
5. Други.

Канят се всички членове на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“ да присъстват на Общото събрание, като регистрацията на присъстващите или техните пълномощници ще се извършва от 18:00 до 19:00 ч. в деня на събранието. Членовете на Сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност, а пълномощниците – и с надлежно пълномощно.

Материалите, свързани с Общото събрание и обявения дневен ред, са на разположение на членовете на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“ на адреса на управление на Сдружението всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 24, изр. второ от Устава на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“ Общото събрание ще се проведе в 20:00 ч. на същия ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Очакваме Ви!