Тежък инсулт покоси бате Люси, ние сме

Публикувано на: 25.02.2022 18:33

Автор: Петьо Костадинов - Полковника

©Проспорт.бг
Людмил Тодоров - батеи Люси
Един от най-важните мъже в ранната и най-трудна спортно-техническа история на ЦСКА 1948 е изписан след много тежък инсулт и има нужда от нашата подкрепа. Остана в сянката на шумните и влезлите царствено с корона, златно наметало и скиптър. Той е неизтриваема страница от футболната история, която пишеше допреди 5 дни. Тихо.  Буква по буква.

ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ - БАТЕ ЛЮСИ.От група приятели е осигурена консултация от най-висока степен за бате Люси, но още отсега е ясно, че семейството му ще има нужда от общите ни усилия, защото възстановяването, което не е невъзможно както научихме няма да е лесно, няма да бъде евтино.

Всеки е добре дошъл да подкрепи Елена Тодорова, съпругата на бате Люси, а това е личната и банкова сметка:

Елена Иванова Тодорова
Общинска Банка
IBAN BG28SOMB 91301057802701Когато не един от нас е имал нужда от него, той винаги беше до нас. Ето, че вече ние сме но ход да сторим добро.

ДА ГО НАПРАВИМ!