Асистирано за клубовете - THE END

Публикувано на: 24.03.2022 11:00

Автор: Петьо Костадинов - Полковника

©Проспорт.бг
Петьо Костадинов - Полковника
Правя последно асисистирано вклюване, за да ви бъда от полза, доколкото истеричната организирана група продължава да ви мачка в незнанието с низ от безкрайна неграмотност, тежка некомпетентност и користни амбиции. Обстоятелства и истини:

АКСИОМА. УСТАВЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ Е ПРИЕТ С МНОЗИНСТВО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ.

1. Образование дадено от три университета и преподаване в четвърти (да пази Господ обучаемите), не е индулгенция срещу плиткоумие. Не е лечение на заболяването "ментален голтак". Не те спасява от състояние на правен пън. Това е основата, върху, която поставиха всички клубове, които от вчера са в небитието. Върху наглата платформа на един правен пън;

2. В коментара на събитията, направен от Бербатов
разбираме, че се нарушава Конституцията чрез отнемането на защита. Брутална неграмотност от същите ментални голтаци, навили ръкави да съветват. Основният закон на Република българия, а именно Конституцията, не е съучастник в собственото ви невежество. По Конституция, в Член 30, ви е гарантирано право на адвокатска защита при определени обстоятелства - алинея 4. Но вие не сте нарушавали закона. Вие сте изключени от Сдружението с нестопанска цел Български футболен съюз по Член 28, ал. 1, т.2, а именно за "...2. поведение или действия на негови членове или официални лица, което прави членството несъвместимо.";

3. Вие сте изключени  от Сдружението с нестопанска цел Български футболен съюз, на който сте доброволен член, а за приемането си сте се молили чрез молба до сдружението и сте изпълнили всички негови изисквания. Правилата по които се организира и ръководи дейността са в нормата Устав на Бългтарския футболен съюз, приет и вписан от компетентните органи на Република България, именно в съответствие с Констутуцията, Основния закон на Републлика България и изсквания на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

4. Вие имате право на защита от целия
колективен орган на областните адвокатски колегии, покриващи вашето географско разположение, централни органи, включително от Министерство на правосъдието, но е непреодолима норма 3 на т.2 от Член 28 на Устава - "(3) Жалбата против решението по ал. 2 не спира неговото изпълнение." Защо? Защото сте нарушили Устава. В конкретния случай от 18 март грубо сте го потъпкали и непризнали в условия на явно малцинство и неизброимо много допуснати от вас нарушения в съглашателство с външни лица;

5. Членството ви е несъвместимо за участие и допускане на провеждането на застрашаващо системната цялост на Българския футболен съюз събитие. А именно:
- не е спазен реда по Устав за свикване и провеждане на форума с претенцията на Общо събрание/Конгрес;
- не е спазен реда за провеждане на такъв форум по абсолютно всички точки на Член 37 от Устава на Българския футболен съюз;
- мантрата за вписан форум в Агенциаята по вписванията е за самоподготовка на блуждаещите.  Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз няма задължение да изпрати до клубовете покана за участие или информация за отмяна на свикано по инициатива на Изпълнителния комитет Общо събрание. Уставът безупречно ясно е описал процедурата по повестяването и задължението на организацията. Изпълнителният комитет е изпълнителният ръководен орган и неговите решения, надлежно публикувани са задължителни за доброволните членове на организацията, които са приели да упражняват дейността си по неговите нормативни изисквания;

6 С действията си погазвате
и нарушавате ритъма в една от двете най-големи неправителствени организации в Република България;

7. Във връзка твъръдението на правния пън,
че УЕФА е само организатор на състезания, бих ви препоръчал да се осветлите за действията на Аниели, Перес и останалите, след намесата за около 15 минути на Алексъндър Чеферин, Президент на т.нар. от вредителя организация на турнири УЕФА. Сред които най-касовият в света Шампионска лига в партньорство с най-мощната организация в света Спорт файф. Правният пън ви внушава, че няма нищо страшнно от неучастието в европейските клубни турнири и тези на националните отбори. Съответно от преразпределението на милиони за българските клубове по солидарност от участие в същите така неважни за духовния юрдек състезания. Спор няма - Русокастро и Мъти вир нямат съществено отношение. Както няма и да имат занапред.

Призовавах ви, молих ви се,
умолявах ви да бъдете умни. Удовлетворен съм, че поне 60-70 процента от подмамените намериха сили да включат естествените срещу шарлатаните защитни механизми. Действията на Изпълнителния комитет, по предложеното решение на Аматьорската футболна лига бихме могли да наречем, като Бербатов и организираната група сталинистки, ако самата тя не се държеше, като Йосиф Висарионович в партизанския му период. С убийствена страст към ... убийствата. И властта. Без пардон за цената.

ЧУДЕНКА. Отговорник за националните федерации е сърбин, един от подписалите писмото по казуса до БФС. Според правния пън бил приятел на Путин и прави внушение, че това има значение за вашия некролог. С него и представителите на ФИФА бях през цялото време на конгреса през октомври и мисля, че се породиха допирни точки за професионално приятелство. Не съм сигурен, че това ме прави путинист, без никога да съм бил русофил, но е безусловно, че не понасям краварска агресия и наглост.

THE END.