Гледкате слънцето, а той ви бара в джобовете

Публикувано на: 02.07.2022 10:56

Автор: Петьо Костадинов - Полковника

©Проспорт.бг
Петьо Костадинов-Полковника
Докато срещахте изгрева looking for love министърът на млaдежта и спорта със свалено доверие ви бара по джобовете. И както е тръгнал ще пипне love muscle.

ИЗ ЗАПОВЕД на министъра на младежта и спорта от 29 юни: "По реда на Наредба № 4 са отпуснати 479 341,37 лв. за изграждането на комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички и хандбал в гр. Средец. "
Накратко - 600 лева за кв.м. Показал съм ви техническите изисквания за двата спорта, а те са почти еднакви и винаги се изпълняват смесено, върху един терен. Т.е. 800 или около 800 кв.м. Настилката, най-често винил. И най-често от европейски и най-вече китайски производители. Цената на вратите на практика е без значение при тези стойности.

Показал съм такова игрище в завършен вид (в синьо), като към него дори има баскетболно разчертаване и  напречно.Показвам ви чисто нова къща с РЗП 200 кв.м. и двор 600 кв.м. в Сарафово. Нарочно, за да е по-скъпо. И отново е по-евтино. Дори на пазарни цени. В Средец се продава буквално прогимназия по критериите на "Опасен чар", с работеща голяма аптека,  на половината на горната сума по Наредба 4.

ИЗ ЗАПОВЕД на министъра на младежта и спорта от 29 юни:" С 479 245,14 лв. ще бъде финансирана модернизацията на съществуваща спортна площадка в гр. Момчилград. Предвижда се изграждането на футболно игрище – 40 х 22 м и мултифункционално игрище – 676,50 кв. м."


ОТГОВАРЯЙТЕ СМИСЛЕНО, ЗА ДА НЕ ТИЧАТЕ УСКОРЕНО КЪМ ТЕРМИНАЛ 2 ЗА УДОБНИ ИЗТОЧНИ ДЕСТИНАЦИИ!

Настоявам за публичен отчет, подробна КСС и носене на отговорност от министъра на младежта и спорта със свалено доверие.

ОТБЕЛЯЗВАМ И ПРИЗОВАВАМ КЪМ ОГРОМНО ВНИМАНИЕ!
 
На 9 май в Кюстендил Българският футболен съюз преряза лентата на стадион с игрище  и изкуствено покритие с размери 90х60 метра на стойност 500 000 лева (т.е. - с 20 754,84 лева повече), осигурени по програма Хеттрик V и общински средства на Община Кюстендил. 20 години напълно безвъзмездно (теренът е предоставен от Община Кюстендил) ще се използва за областните първенства при подрастващите с формации 5, 7, 9 и 11.


Изграденият и пуснат обект в Кюстендил от Българския футболен съюз.

СЕГА ОЩЕ ПО-ВНИМАТЕЛНО С ВЪЗПРИЯТИЯТА!
 
40 х 22 метра е 880 кв.м Така нареченото "многофункционално игрище" е 676,5 кв.м. ОБЩО 1 556,5 кв.м ОЩЕ ВЕДНЪЖ - 1556,5 кв.м

В КЮСТЕНДИЛ - 5 400 кв.м (!!!). В Кюстендил е с 3 843,5 кв.м повече за същата, за почти същата цена. 3,469 пъти по-голяма площ. Препоръчвам на ММС да се довери на БФС и в Момчилград ще бъдат изградени още 3 игрища за същите пари. Ако се довери на мен, обещавам още 4.Забелязах, че сте нацвъкали снимчици за илюстрация към тази заповед, подир първия ми материал. Но сега се постарайте да извадите поне една приемлива КСС, щото съм в пълна готовност да продължа. Във ваш стил ще кажа, че сте виновни до доказване на противното!

ИМА ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОВА ДЕЙСТВИЕ.  ВЪВ ВАШ СТИЛ: СЪМНЕНИЕ ЗА ЗАЛОЖЕНА ЗЛОУПОТРЕБА С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА. ПО НАРОДНОМУ - ЯСНО.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Елементарна математика за 2-ри клас. 676 кв.м многофункционално игрище е с приблизителен размер 30 х 22,5 метра. Нашият етаж в блока, в който живеем, е една идея по-голям.

ЗАБЕЛЕЖКА 1:
Моля за тълкувание на съчетанието ВИСОК ПРИОРИТЕТ!