Село Токачка снася големи яйца! Граждани сигнализират със снимки и видео

Публикувано на: 03.07.2022 18:44

Автор: Петьо Костадинов - Полковника

©Проспорт.бг
Министърът на младежта и спорта със свалено доверие.
Ще се окаже, че село Токачка, община Крумовград, с неговите около 250 жители снася яйца с двоен жълтък. Това, че министърат на младежта и спорта няма да може да даде смислен отговор на заповедта от 29 юни, в частта цитирам: ""479 066 лв. са отпуснати за ремонт и модернизация на съществуващо спортно игрище в двора на ОУ "П. К. Яворов", с. Токачка, община Крумовград. Предвижда се изграждане и оборудване на мултифункционално игрище и разчертаване на спортна маркировка за различни видове спорт, подмяна на ограда, портал и метални стълбове. " - няма да може. Но излизат и още въпроси към други министерства и най-вече към прокуратурата.

1. Местни хора, които не са слепи, но безсилни обърнаха внимание в сигнал, че игрището е с подготвена основа и най-много да е необходимо да се направи хастар-подложка, което е видно и от снимковия материал. Джори може да се използва доброволен труд.

2. Видно е също от снимката по-долу, че е спорна нуждата от подмяната на метални колове и метална порта. Те са налични. Но нека са за подмяна.

3. С комисионни за всички от сърце, това упражнение може да се изпълни под 100 000 лева.
4. Хората насочват вниманието и към постоянното разходване на средства за местното училище. Прикачвам текста за обществена поръчка. Вече знаем, че тя е завършена срещу 305 000 лева през 2021 година. Но странното е, върху което се обръща внимание, че направеното описание е за вече извършенти и изпълнени дейности. Например, изолацията на покрива, външна изолация, още по-странно подмяна на прозорци и т.н. Още преди конкурса. Приложените снимки са отпреди 2 години и това е видно. Или пък, няма нищо странно там, където нито царят, нито пъдарят наглеждат...Училището видимо е в безупречен реновиран вид, преди конкурса.

5. Хората ме насочиха към видеоматериали отпреди 2 години, от които отлично се вижда, че сградата на училището е изпълнена, независимо, че за нея толкова деца няма. Вижда се отлично и състояниетоп на многофонкционалната площадка, за която господин министърът е настроен да насочи почти половин милион публични средства.

ВИДЕОДОКАЗАТЕЛСТВА ПРЕДИ КОНКУРСА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И МЯСТОТО КЪМ КОЕТО МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ПЪК НАСОЧВА ПУБЛИЧЕН РЕСУРС, ТРУДНО ДОКАЗУЕМ В КСС. ДА НЕ КАЖА, НЕВЪЗМОЖЕН ЗА ДОКАЗВАНЕ РАЗХОД.Трябв да призная, че тактиката на мълчанието върши работа. Оскъдния брой репортери и изтормозения български народ има съвсем други непосредствени грижи, за да страда по изтичането на няколко милиона. След, като вече свикна да слуша за прахосани милиарди.

Но спирка, още по-малко прошка за измама, не може и няма да има. Това е сигурно. Съвсем сигурно е, че хората от миналото, които крачим съзнателно в проблемите на родината, няма да предадем майките си за кокал и власт. А е налице съмнение за злоупотреба с публични средства в особено големи размери. Очевидно по тези места има талантливи хора от непозната за публиката инвестиционна, недигитална, категорично аналогова, система. Не ни чакайте скоро да се откажем от "шампионата" и да хвърлим кърпата! Не сме започнали.