КОМЕНТАР (НЕ Е СПОРТЕН)

Публикувано на: 30.03.2023 21:27

Автор: Петьо Костадинов-Полковника

©Проспорт.бг
Петьо Костадинов-Полковника
Директният ми ангажимент към футбола и спорта е константен, но отказвам да съм изолиран в пространството павиан, който не обръща внимание на откачения и всеяден свят около него. Защото, ако децата ми са все още тук, не съм оптимист за внуците си.

Телевизорът е пуснат и ща не ща чувам, от което ме втресе от популистката клоунада, но със сигурност най-цветните и най-бутаните изпотрошиха тъпомерите, но кой ли се замисля!?

Цяла седмица окачваха по оградите на хората рекламни торбички с хранителни продукти, които бяха по-евтини от луксозната опаковка. Като на кучета в приют.

Но тази вечер ме довършиха с твърдението:

1. Че българската индустрия е на второ място по възход в Европа, благодариение на тях. Като човек силно запознат със структурата на българската постпандемична икономика, с публикуван научен доклад по темата, ще ви информирам със закръглени числа, че у нас 71 процента са в услугите, преобладаващо с висока себестойност. 7 процента е делът на селското стопанство, което в момента е поставено на колене заради слугинаж по дъмпингов внос. Остават 22 за индустрия, каквато в нормално поле не съществува. Българският енергиен хординг има чувствителен ръст. И как не? При тези цени. Има и още. Но всъщност най-мощен е скокът на ВПК. И е цинично да се мери ръст с Европейските икономики, при ужасяващи показатели преди събитията в Украйна и бума на европейската страст към производство на боеприпаси, ръстът е неизбежен. А играта на проценти - дело за наивници.2. Брутално, до експлодиращо грубо, бе посланието за инвестиции от 50 милиарда, по равно в Северна и Южна България. Високи заплати на лекари и учители. Но нито дума в кой/кои сектор/сектори ще се инвестира и каква е функционалната пригодност на българската работна сила, ако все пак се появи желаещ за индустриални капиталовложения. Още по-измислено, без обяснения, при всеобщото хилене в рекламния клип на мошениците е, защо ще се отделят при ужасяващото състояние на икономиката по равно в Северна и Южна България? Като човек с научна публикация по темата само ще вметна категорично ясния демографски факт, че населението на Южна България е точно, почти до човек, два пъти повече от населението на Северна България ... Изводите за популисткия пропаганден душ оставям на вас!

Нито запетая за визия. Кой ти гледа визията!? Важно е да излъжеш смислено днес и да прегърнеш в алчна прегръдка жълтостотинковия бюджет.

Как пък един не спомена дори нещо популистко за проблема на болните хора с неотложна и животоспасяваща нужда от държавна подкрепа за лекарства? Кой ти споменава проблеми!? Преди избори. Кой?

Други пък ти обещават майчинство с размера на средната работна заплата...Вероятно за бурна радост и среднощен купон в "специализирани" по раждаемост квартали...

Ако бях набожен, то сигурно щях да възкликна: "Прости им, Господи! Те не знаят какво говорят..."

Но не съм. Набожен. И попържам.