Димитър Иванков се дипломира. Не чакайте края на спортната кариера, има летящ старт!

Публикувано на: 12.04.2023 00:37

Автор: Петьо Костадинов-Полковника

©Проспорт.бг
ДимитърИванков се дипломира в СА "Димитър А. Ценов"
НЯМА ДА СПРА, ДОКАТО НЕ ВИ УБЕДЯ ДА УЧИТЕ! 
ТАНЦЬОРКИТЕ НА ПИЛОНИ СА В КОМПЛЕКТ.


Посветил съм време на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в град Свищов, защото 80 процента от спортистите на България са извън София, а и да са в столицата не са ограничени да се доверят на всечки форми на обучение, особено на неговата дистанционна форма, с оглед ангажиментите на хиляди професионални състезатели. Вие можете и го направете! Бъдете конкурентни. Та деканът на Факултет "Финанси" е спортист. Дискохвъргач. Нима вие не бихте успели да си дадете шанс с младост и моделирана в спорта дисциплина!? Митко Иванков го направи неотдавна! Не чакайте! Ето нови 10 точки ясна и лесна информация. МОТИВ!


Димитър Иванков.

За академичната 2023/2024 учебна година приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” в СА „Д. А. Ценов” – Свищов се осъществява:

1. С оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени след 2008 г.;

2. След успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или Чужд език – английски, немски или руски език;

3. ВНИМАНИЕ! За всяка кандидатстудентска кампания в СА „Д. А. Ценов“ се организират ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии. ОЩЕ ВЕДНЪЖ - ЕЖЕМЕСЕЧНИ;Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

4. На кандидатстудентски изпит се явяват само онези кандидати, избрали да участват с конкурсен изпит;

5. Кандидат-студентите имат право да се явят на всяка от изпитните сесии, като в балообразуването участва най-високата оценка, получена в тях;

6. Изпитът е под формата на електронен тест и се провежда присъствено (в специално създадените изпитни центрове на Стопанска академия) или дистанционно (чрез платформата за дистанционно обучение на Стопанска академия), ТУК.

ОСОБЕНО ВАЖНА ПЕРСПЕКТИВА, БЕЗ ДА ВИ ЗАДЪЛЖАВА ПРИ ЗАЕТОСТ:

7. Студентите имат възможност да се обучават по предварително разработен индивидуален учебен план в университет от Програмна или Партнираща държава. Общата продължителност на мобилността с цел обучение е от 3 и 12 месеца за една образователно-квалификационна степен;

8. Студентите могат да провеждат практическо обучение по специалността в предприятие или организация в чужбина. Продължителността на практиката може да бъде от 2 месеца до 12 месеца, като се прилага правилото общата продължителност на мобилността с цел обучение и практика да не надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен;


Великият българин Димитър Апостолов Ценов.

9. Нека припомня, че едва 1 процент от всички спортисти на България ще имат среща в хоризонта с ангажимент, като треньори в конкретен спорт или учители по физическо възпитание. За останалите е важно да намерят точната алтернатива. А по-добро решение от подготовка в икономическите направления на образованието не бихте открили. Няма причина научният звън да ви депресира. Вие сте обучени да се изправяте срещу вятъра;

10. ВНИМАНИЕ! Издаване на европейско дипломно приложение. Не, не. Вашата квалификация придобита при обучението в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" не ви поставя граници. Легитимира. Един непокладим и изваден от рационална дискусия мотив.NB:
Ще съдействам на всеки, който отдаде характер и се посвети на образованието си, докато доказва талант в спорта. Ще съдействам веднага, още в кампанията 2023/2024. Напълно безвъзмездно. На електронен адрес: info@prosport.bg. Можете да направите директно своите питания на телефон: + 359 631 66 201, e-mail: rectorat@uni_svistov.bg


Дискутирам с Декана на Факултет "Финанси", Професор Доктор Андрей Захариев.