Професор доктор Андрей Захариев

Публикувано на: 24.02.2024 19:17

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
Професор Андрей Захариев.
Представяме автобиографични справки на обявените от издигнатия за Президент на Българския футболон съюз - Петьо Костадинов, които ще заемат място в бъдещия Изпълнителен комитет на организацията с конкретни направления на отговорности. Костадинов бе издигнат от Сдружение „Общински Футболен Клуб Гигант – гр. Съединение“.


ПРОФЕСОР ДОКТОР АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ.

Декан на факултет „Финанси“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и експерт в публичните финанси и местното самоуправление.

Роден е в град Видин и е възпитаник на спортната школа на „Бдин“ и спортното училище в северозападния областен град. Завършва висше образование в СА „Димитър А. Ценов“ през 1994 год. и защитава докторска степен през 1999 год. в областта на инвестициите в човешкия капитал. Доцент е по финанси от 2001 год. и професор от 2012 год. с втора хабилитация по фискална децентрализация.

С над 250 научни публикации по финанси и икономика.

Учредител  през 2004 г. и Председател на Управителния съвет до 2008 г. на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България и настоящ неин почетен председател. Главен редактор е на най-старото академично списание по икономика „Народностопански архив“. Учредява през 2017 г. и ръководи академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“, осигурила множество спортни стипендии за даровити студенти, футболисти на „Академик“ – Свищов.

Носител е на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Донецкия национален университет „Василий Стус“, гр. Виница, Украйна.

Национален експерт към МОН по изготвяне на наредбите за държавните изисквания за дистанционна форма на обучение във висшите училища (2004 год. и 2021 год.). Ръководи магистърски програми „Финансов мениджмънт“ (на български и английски език) и „Международен финансов мениджмънт“ (на английски език) за двойна диплома.

Води академични курсове по „Теория на финансите“, „Финансов анализ“, „Международни финанси“, „Управление на капиталите във фирмата“, „Финансово управление на човешките ресурси“, „Техники за проектно финансиране“, „Управление на дълга“, „Управление на общинските финанси“ и др. Ръководител е катедра „Финанси и кредит“ www.finance1952.bg при СА „Д. А. Ценов“ (два мандата), бил е зам.-председател на Общото събрание (един мандат), зам.-ректор (2007-2010 г.), координатор и директор на Център за магистърско и дистанционно обучение (два мандата). Ръководил е и участвал в над 30 научни и образователни проекти с европейско и национално финансиране.