Адвокат Николай Калистратов

Публикувано на: 24.02.2024 19:32

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
Адвокат Николай Калистратов.
Представяме автобиографични справки на обявените от издигнатия за Президент на Българския футболон съюз - Петьо Костадинов, които ще заемат място в бъдещия Изпълнителен комитет на организацията с конкретни направления на отговорности. Костадинов бе издигнат от Сдружение „Общински Футболен Клуб Гигант – гр. Съединение“.

АДВОКАТ НИКОЛАЙ КАЛИСТРАТОВ.

Адвокат,  практикуващ  данъчно и търговско право. От месец май 2017г. до месец май 2021 г. -директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – София, към Централно Управление на НАП. Дирекцията се занимава с административно и съдебно обжалване на данъчни ревизионни актове, както и актове, приравнени на тях, а така също и с даване на разяснения във връзка с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство.

Във въпросната дирекция работи от 19.02.2001 г., веднага след завършването на висшето си образование и полагане на необходимия стаж.
От 19.02.2001 г. е заемал последователно следните длъжности: юрисконсулт, старши юрисконсулт, главен юрисконсулт, началник на отдел „Обжалване“ (от 2008г.), заместник директор (от 2013г.)

От юни 2021 г. до края на 2023 г. управлява финансите на различни търговски дружества.

От  01.07.2022 г. до 31.12.2023г. заема длъжност началник на „Финансов отдел“ в Българския Футболен Съюз.

2021г.-2022г.

Институт за следдипломна квалификация при УНСС - Здравен мениджмънт. Професионална квалификация за придобиване на правоспособност за упражняване на дейност

2003г.-2005г. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ - Счетоводство и контрол. Магистър.

1994г.-1999г. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ - Право. Магистър.