Доктор Стефан Проданов, предложен за Изпълнителен директор

Публикувано на: 24.02.2024 19:42

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
Доктор Стефан Проданов
Представяме автобиографична справка на предложения за бъдещ Изпълнителен директор от издигнатия за Президент на Българския футболон съюз - Петьо Костадинов. Костадинов бе издигнат от Сдружение „Общински Футболен Клуб Гигант – гр. Съединение“. По обявени три полоси критерии за избор - да е играл шампионатно футбол, включително на професионално ниво, да е висико образован, да е управлявал или управлява проекти на централно национално или централно европейско финансиране.


ДОКТОР СТЕФАН ПРОДАНОВ.

Главен асистент в катедра “Финанси и кредит” на СА “Д. А. Ценов”. Възпитаник е на футболната школа на „Академик“-Свищов и наследник на футболна фамилия.

Завършва бакалавърска специалност „Застраховане и социално дело“ и магистърска специалност „Финанси“ в СА „Д. А. Ценов“.

През 2014 година защитава докторска дисертация в областта на финансово-икономическото оценяване на проекти в публичния сектор.

Учил е в университети и работил в Германия и Австрия.
 
След завръщането си от чужбина ръководи проекти с европейско финансиране и консултантски екипи.
Стефан Проданов е един от изтъкнатите пионери на историческите възстановки в България и пропагандатор на опазването и валоризирането на културно-историческото ни наследство.
 
Създател е на първата група за антични исторически възстановки в страната – „Първи Италийски легион“, както и на първия международен фестивал на античното наследство на Балканите „Орел на Дунава“. Председател е на Регионалния клон на Национално Дружество "Традиция" в Свищов. В мандат 2023-2027 год. е избран за общински съветник в ОбС – Свищов.

Стефан Проданов се е състезавал на позицията „централен защитник“ в 4-та, 3-та и 2-ра дивизия на българския футбол за отборите на „Академик“ - Свищов и „Любимец“ - Любимец.