10-те футболни заповеди до 2030-а!

Публикувано на: 24.02.2024 20:03

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
Петьо Костадинов
Публикуваме 10-те тезиса, представени от Петьо Костадинов, издигнат за кандидат за Президент на Българския футболен съюз от Сдружение „Общински Футболен Клуб Гигант – гр. Съединение“. Те поставят рамките на подробно разработената от екипа стратегия за развитие на български футбол с хоризонт 2030 година.

ДЕСЕТ  ТЕЗИСА
ЗА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ
С ХОРИЗОНТ 2030
От концепцията на екипа на Петьо Костадинов, като кандидат за президент на Българския футболен съюз на конгреса на 15.03.2024 год.


1. Създаване на два национални центъра за централизирана подготовка  до 17-годишна възраст – „Изток“ и „Запад“, при старта на шампионат 2024/2025 година. Преструктуриране на третото ниво на футбола в унисон с демографските тенденции и регионална специфика. Допълнително изграждане на две подлиги. След Първа лига и Втора лига, съответно Професионална лига „Север“ и Професионална лига „Юг“, или Професионална лига „Изток“ и Професионална лига „Запад“. Завършване преструктурирането на първенствата по футбол след края на шампионат 2025/2026 година.

2. Изграждане на система за финансова устойчивост на футболните клубове. Разработване на единни разходни стандарти по общини, отбори и бази (терени). Социалното значение на футбола изисква обществена и държавна подкрепа. Техен израз са и инфраструктурните проекти, водещи до обновяване на стадионите и оптимизиране на текущите разходи, свързани с електроенергия чрез собствени фотоволтаични системи и напояване на терените със собствени водоизточници.

3. Създаване на национална карта на футболните бази и терени. Сканиране и оценка на състоянието на всички терени за тренировъчна и състезателна дейност на територията на Република България, водещо до тяхното съвременно обновяване. Проектиране и строителство на нов национален стадион.

4. Издигане престижа на всички футболни рефери. Ускорено възстановяване и пълна подкрепа за преодоляване на дефицита от съдии по футбол в системата на Българския футболен съюз. Обучение и привличане на млади кадри за нови футболни съдии, вкл. чрез онлайн курсове.

5. Изграждане на подкрепящ фонд за игровото стимулиране на състезатели с българско гражданство до 21 години при старта на шампионат 2025/2026 година.

6. Подкрепа за национална програма „Ученическият футбол – извор на таланти“. Пълно съдействие за инициативи по провеждането или възстановяването на състезанията по футбол на Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, в съответствие с ведомствените стратегии. Изграждане на единен регистър на всички учители и университетски преподаватели по физическо възпитание в Република България в обща полза с всички останали федерации, членки на Българския олимпийски комитет.

7. Национална програма за университетски футбол „АКАДЕМИКА“, осигуряваща среда за изява на футболни таланти след 18 год. възраст, които се записват за обучение в български университети. Създаване на национална програма „ФУТБОЛ ЗА ВСИЧКИ“, стимулираща масовия футбол, футбола за ветерани и футбола за жени. 
 
8. Взаимодействие, обучение и непосредствена подкрепа на общините в Република България за обновяване на общинската футболна и спортна инфраструктура по проекти към национални и европейски програми.

9. Постоянна междуинституционална комуникация по текущи и стратегически въпроси, свързани с развитието на футболната игра в Република България, изработването на възможни решения в градеж, конструктивен тон на взаимодействие на Българския футболен съюз с партниращите страни.

10. Пълна подкрепа за разширяване позициите на Българския футболен съюз в структурите на УЕФА, ФИФА и международното олимпийско движение. Програма за високи постижения и класирания на  националните футболни гарнитури на престижни международни форуми.

23.02.2024 година
Град София